Quy chế hoạt động

12/12/2013 8:51:46 SA
Quy chế hoạt động

 

Quy Chế Hoạt Động

Đính kèm Quyết định số 05 ngày 27 tháng 09 năm 2011 của Chủ tịch Hội đồng thành viên về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Sàn giao dịch Thương mại điện tử HOTDEAL.vn

QUY CHẾ
Quản lý hoạt động của Sàn giao dịch Thương mại điện tử

 

1. Những quy định chung

1.1. Nguyên tắc

Bản Quy chế này áp dụng cho Ban Quản lý sàn và thành viên đăng ký sử dụng, tham gia các chương trình khuyến mại được tổ chức thực hiện trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử 123-Dzo.vn

Sàn giao dịch TMĐT 123-Dzo do Công ty TNHH Hòa Mai là đơn vị chủ quản, chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện các dịch vụ khuyến mại cho các thương nhân có yêu cầu thực hiện khuyến mại trên Sàn giao dịch TMĐT 123-Dzo.vn, Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT 123-Dzo.vn là cá nhân có nhu cầu mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trên Sàn giao dịch, Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn TMĐT 123-Dzo.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT 123-Dzo.vn.